Products >>Ozone Generator


         โอโซนสามารถทำอะไรได้บ้าง
         


 มลพิษของสระว่ายน้ำมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ส่วน คือ ผู้ว่ายและสิ่งแวดล้อม
         ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยส่วนใหญ่มลพิษที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
เชื้อโรคนั้นมีที่มาจากผู้ว่ายน้ำทั้งสิ้นและมักจะแปรผันตามจำนวนของผู้ว่าย
ในสระด้วย ดังนั้นสระสาธารณะมักจะมีการระบาดของเชื้อโรคและสิ่ง
สกปรกได้มากกว่าสระว่ายน้ำส่วนบุคคล โดยมลพิษในสระว่ายน้ำจะแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ
เชื้อจุลินทรีย์  สารพิษที่ไม่ละลายในน้ำ และสารพิษที่ละลายน้ำได้
เชื่อหรือไม่ว่า มนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในตัวเองเป็น
จำนวนมาก เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้หลายชนิด
เป็นสาเหตุหลักของโรคติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น ท้องร่วง โรคทางเดินอาหาร
ตาแดงฯลฯ สารพิษที่ละลายน้ำไม่ได้ คืออนุภาคที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
และ ลอยบนผิวน้ำ เช่น ฝุ่นผงจากตัวตึก เศษผม เศษผิวหนัง คราบสบู่ หรือ
คราบครีมกันแดด รวมถึงสารคอลลอยด์ด้วย ส่วนสารพิษที่ละลายในน้ำได้
นั้นเป็นอันตรายที่มองไม่เห็น ประกอบไปด้วย
1. สารคัดหลั่งจากร่างกายคน เช่น ปัสสาวะ เหงื่อ สารคัดหลั่งจากตา
(น้ำตาหรือขี้ตา) และน้ำลาย

2. สาร ละลายจากสภาพแวดล้อมซึ่งคุณเองก็คาดไม่ถึง เช่น สารที่มาพร้อมกับฝน
ปุ๋ย และน้ำยาฆ่าแมลงจากต้นไม้ ในกรณีที่ปลูกต้นไม้อยู่ใกล้บริเวณสระ
เหงื่อและปัสสาวะ จะประกอบไปด้วยน้ำ แอมโมเนีย ยูเรีย เคราติน (keratin)
และกรดอะมิโนรวมอยู่ด้วย เมื่อสารเหล่านี้ละลายในน้ำจะไม่ทำอันตรา
ยต่อผู้ว่ายแต่อย่างไรก็ตามสารเหล่านี้เป็นอาหารในการเจริญเติบโตของแบค
ทีเรียรวมไปถึงสารตกค้าง (by-product) ที่เกิดจากการฆ่าเชื้อของคลอรีนที่
ทำให้ระเคืองตาและทางเดินหายใจ และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นคลอรีน (กลิ่นที่
ว่านี้ไม่ได้หมายถึงกลิ่นจากสารคลอรีน แต่กลิ่นนั้นมาจากสารตกค้างนี้ต่างหาก)
สิ่งที่กล่าวเหล่านี้สามารถขจัดได้ด้วยวิธีการออกซิไดซ์ของโอโซน โดยโอโซน
สามารถฆ่าเชื้อและสารตกค้างทั้งหลาย โดยที่ไม่ทิ้งรสหรือกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ไว้เลย

 
The most efficient & environmentally friendly way to
sanitise your pool... Save up to 90% on chemical costs!
   How does Ozone generator work? – Ozomatic takes oxygen from
the air and converts it into very safe levels of ozone.When
ozone is introduced into your pool or spa water, it will remove
contaminants and chemical by-products which cause poor
water quality and unpleasant odours.

ทำไมต้องใช้โอโซน

เพราะโอโซนมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง ระยะเวลาและความสามารถในการฆ่าเชื้อ เพื่อความ ปลอดภัยแก่ผู้ว่าย
โอโซนเป็นสารที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุดและเป็นวิธีดีที่สุดในปัจจุบันในการทำให้น้ำให้บริสุทธิ์ รวมทั้งได้
การยอมรับอย่างกว้างขว้าง และเป็นหนึ่งในมาตรฐานของอุตสาหกรรมน้ำดื่ม ถ้าระบบโอโซนได้รับการติดตั้งและดูแลรักษารักษาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะก็
การันตีได้เลยว่าคุณกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระที่สะอาดที่สุดเท่าที่คุณเคยว่ายมา
หรือพูดกันง่ายๆก็เสมือนกับเราได้ว่ายน้ำอยู่ในน้ำดื่มเลยทีเดียว

        
E.coli Bacteria Pseudomanas Aeruginosa Faecal Coliform Coliform Bacyeria Staphylococcus
Aureus
 
Features & Advantages
It’ s gentle to people.
Ozone has a clean fresh scent. It will not irritate eyes, skin ordiscolour hair. It’s particularly suitable for both above and below ground pools and all spas and jacuzzis.
Safe for the environment.
Ozone does not contain harsh chemicals. It starts as oxygen and finishes as oxygen.
Economical to run.
Ozomatic? Ozone Generators substantially reduce chemical usage and cost only a few cents a day to operate.
Ozone is a very powerful oxidiser.
Ozone sanitises spa and pool water effectively and removes bacteria, body oils, urine, deodorants and soaps.
Wide range of uses.
Not only is Ozomatic? great for spas and pools but it can be applied in diverse areas such as cooling towers, agriculture, drinking water, therapy pools, aquariums, nurseries and general water treatment applications.
The perfect combination. . .
Install an Ozomatic? Ozone Generation System on your swimming pool together with your Chloromatic? Salt Water Pool System for the most pristine water quality available
 
 
 
 
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
Copyright 2011 PoolandFresh. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@poolandfresh.com, poolandfresh@gmail.com