สระว่ายน้ำ(Swimmingpool)

ในปัจจุบันการว่ายน้ำส่วนตัวในบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ
เทคโนโลยีทำให้ขั้นตอนยุ่งยากหมดไป และสามารถมีไว้ใช้ในบ้าน
เปรียบเสมือนของใช้ในบ้านทั่วๆไป แต่มีประโยชน์มากมายมหาศาล
มีประโยชน์ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ และใช้ได้ทั้งบ้านเป็นสมบัติ
ส่วนรวม เป็นอุปกรณ์อรรถประโชน์ เป็นทั้งเครื่องออกกำลังกาย(Fitness)
เครื่องสันทนาการ(Recreation Area and Entertainment)
รวมทั้งการรักษาสุขภาพ(Therapy)

 

           
     
           

           
     
           

           
     
           

 

 

Fiberglass Swimmingpool

   
   ในปัจจุบันการมีสระว่ายน้ำ เพื่อใช้ในการออกกำลัง และการทำวารีบำบัด (water therapy)
อยู่กับบ้านได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าสาชิกหรือต้องเสียเวลากับการเดินทาง
ไป fitness center ซึ่งเป็นที่นิยม และจำเป็นสำหรับเยาวชน ในการออกกำลังกาย และ ผู้สูงอายุ
   รวมทั้งใช้เป็นสถานที่สันทนาการ(Recreation Area) สำหรับสมาชิกภายในบ้านได้ทั้งหมด
โดยสามารถใช้ได้ Unlimited ไร้ขีดจำกัด นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าสำหรับสถาบันครอบครัว 
  
    บางท่านคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องยุ่งยากทั้งในการก่อสร้าง และการดูแลรักษา แต่ในความ
เป็นจริงการมีสระว่ายน้ำในบ้าน ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก อีกต่อไป ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 5-7 วัน
ราคาไม่แพงอย่างในอดีต ไม่ต้องเติมคลอรีน ไม่ต้องมาวัดคุณภาพ น้ำ สามารถดูแลรักษาเอง
ได้ง่าย เหมือนเป็นห้องหนึ่งของบ้านเท่านั้น เพียงมีค่าใช้จ่าย ไฟฟ้าในการควบคุม water pump
เท่านั้น และสามารถเพิ่มความแรงของกระแสน้ำได้ตามต้องการ

  ใช้เกลือธรรมชาติิในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำโดยผ่าน electrolytic cell ซึ่งควบคุมการล้าง
cell เอง โดยอัตโนมัติ

 
     

 
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
Copyright 2011 PoolandFresh. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@poolandfresh.com, poolandfresh@gmail.com tumblr statistics