Service

˜ จำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จากประต่างเทศ (Swimming pool Equipments) โดยมี Certicficate of Origin ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิต และประกอบในประเทศ นั้นๆ
ซึ่งดำเนินการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศผู้ผลิต

โดยถ้านำชิ้นส่วนที่ ผลิตมาจากประเทศอื่นแล้วนำมา ประกอบ (assembly) ในประเทศทางรัฐบาล ไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ เช่น Salt Chlorinator,
ปั๊มน้ำ, เครื่องกรอง, เครื่องผลิตโอโชน ,และอุปกรณ์ สำหรับสระว่ายน้ำต่างๆ

˜ จำหน่ายและติดตั้งสระว่ายน้ำสำเร็จรูป(Fiberglass Swimming pool)
    สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสเป็นที่นิยมมากใน ต่างประเทศ เพราะ มีลักษณะไม่ต่าง
จากคอนกรีตและยังมีความคงทน ต่อการทรุดตัวของชั้นดิน ได้มากกว่าสระคอนกรีต
ไม่แตกหรือร้าว และง่ายต่อการดูแลรักษาน้ำให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา เพราะ
ไม่มีรอยต่อของกระเบื้องที่ ต้องใช้ยาแนว ซึ่งต้องซ่อมแชมอยู่ตลอดเวลา มีความ
เป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง ไม่มีรอยคมของกระเบื้องที่เป็นอันตรายกับเด็ก
ใช้เวลาในการก่อสร้าง และติดตั้งได้ เร็วกว่า และประหยัดกว่า

 

 

˜ สระว่ายน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ (Public Swimming pool,Commercial Swimming pool)
   การก่อสร้างสระขนาดใหญ่ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานโครงสร้าง และระบบการดูแลรัษาน้ำ เพราะ การมีผู้ใช้สระจำนวนมาก ต้องไม่มีเวลาห้าม และจำกัดในการว่ายน้ำ และต้องปราศจากเชื้อโรค ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณะสุข
˜ สร้างสระว่ายน้ำคอนกรีต โครงสร้างสระคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะตามพื้นที่
  เราเป็นผู้มีประสพการณ์ ในการสร้างสระคอนกรีตมานับ สิบปี โดยรับประกัน
การรั่วซึม โดยก่อนปูกระเบื้อง เราจะมีการเติมน้ำและทดสอบการรั่วซึม ของ
โครงสร้างและระบบท่อต่างๆด้วย Pressure Test ก่อนทำการปูกระเบื้อง
ทดสอบคุณภาพน้ำ ˜ บริการหลังการขาย
เมื่อติดตั้งเสร็จ 3 เดือนแรก ดูแลให้ฟรี และให้คำปรึกษาตลอดเวลา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าว่า ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถว่ายน้ำ
ได้อย่างปลอดภัย และง่ายต่อการดูแลรัษา โดยไม่ต้องใช้บุคคลากรภายนอก
(Pool Staff) มาทำการดูแลรัษาสระว่ายน้ำ ซึ่งลูกค้าจะเสียความเป็นส่วนตัว (Privacy)
˜ รับเปลี่ยนระบบสระว่ายน้ำ จากระบบคลอรีนเป็นระบบเกลือ
  ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีเปอร์เซนต์ประชากรว่ายน้ำมากที่สุด และเป็น
ประเทศที่เจ้าหน้าที่ Quanrantine เข้มงวด การปลอดเชื้อโรคมากที่สุด ได้หัน
มาใช้ระบบน้ำเกลือ เกือบหมด คงเหลือสระว่ายน้ำระบบเก่าจำนวนน้อย
ที่ยังคงใช้คลอรีน และรอการเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำเกลือ

  ทาง Pool and Fresh จะให้คำแนะนำแก่เจ้าของสระเก่า โดยท่านยังคงใช้ ปั๊มน้ำ
และเครื่องกรองชุดเดิมได้ เพียงท่านเพิ่ม
Salt Chlorinator ท่านก็สามารถมี
สระน้ำเกลือได้แล้ว
  
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
Copyright 2011 PoolandFresh. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@poolandfresh.com, poolandfresh@gmail.com