Pool Knowledge

Pool Knowledge > Commercial Swimming pool (สระสาธารณะขนาดใหญ่)

Commercial Swimming pool (สระสาธารณะขนาดใหญ่)

Pool and Fresh Co.,Ltd. จำหน่ายอุปกรณสำหรับสระว่ายน้ำ (Pool Equipment) เช่น เครื่องกรองทราย (Sand Filter)
ปั๊มน้ำ (Water Pump), เครื่องทำโอโซน (Ozone Generator), เครื่องบำบัดฆ่าเชื้อโรคระบบเกลือ (Salt Chlorinator)
อุปกรณ์ท่อต่างๆจากประเทศ Australia (Floor Fitting,Floor Return), อุปกรณ์ไฟใต้น้ำ (Underwater light), เครื่องทำ
ความสะอาดสระอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทำให้ปลอดภัยมาก (Vacuum Auto Cleaner)

 
Pool and Fresh Co.,Ltd เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำสระสาธารณะขนาดใหญ่ (Commercial Swimmingpool ,Public  
Swiming pool) ด้วยระบบน้ำเกลือซึ่งไม่ต้องเติมคลอรีน ทำให้ง่ายในการดูแลรักษาน้ำให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา และ
ประหยัดและง่ายในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ(swimming pool maitainance) และรับประกันน้ำใส

ข้อดีของสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบเกลือ คือ เป็นระบบที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสะดวกในการดูแลรักษา
มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สระว่ายน้ำระบบเกลือจึงมาแทนที่ระบบคลอรีนไปทั่วโลกในปัจจุบัน

         
   
         
ดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ ทั้งด้านโครงสร้าง ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพิเศษ เมื่อทำแล้วจะไม่มีโอกาสแก้ไข หรือจะเสียหาย
มากในการแก้ไข เพราะต้องดูแลน้ำเป็นแสนลิตร โดยเฉพาะสระสาธารณะ ซึ่งไม่ควรมีการหยุดดำเนินการ ในระหว่างการ
ใช้งานการดูแลบำบัดน้ำควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ว่ายน้ำเป็นสำคัญ

   

การวางท่อ(pipping)และการ
ตรวจสอบความดัน
(pressuretesting)เป็นสิ่งสำคัญในการ
ก่อสร้าง เพราะยากต่อการแก้ไข
ในภายหลัง
โครงสร้าง(structure) ต้องเป็นโครงสร้าง พิเศษ แตกต่างจากโครงสร้างทั่วไป เพราะต้องรับ ทั้งแรงกด และแรงดัน
ด้านข้าง ถ้าทำไม่ถูกต้อง จะทำให้แตกและร้าวได้ง่าย

  ดังนั้นต้องใช้ผู้มีประสพการณ์และ
ผลงาน ในการก่อสร้างและ ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ และสามารถแก้ไขและ
ให้คำปรึกษาหลัง การขายได้ดี

รวมทั้งมีขบวนการตรวจสอบ งานก่อสร้างและงานระบบ
ระหว่างทำการก่อสร้าง และมอบงาน
 
บริษัท Pool & Fresh ตะหนักเสมอเกี่ยวกับความปลอดภัย ต่อสุขภาพและอนามัยและน้ำ
ในสระว่ายน้ำ ดังนั้นอุปกรณ์ืสระว่ายน้ำ ของบริษัท จำเป็นต้องทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ ฆ่าเชื้อโรค ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับยอมรับและ มีการตรวจสอบ จากองค์กรที่เชื่อถือได้
   

ส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณในวันแถลงข่าว ของ คุณ วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานบริษัท areeya properties
(PLC) ที่เลือกสระว่ายน้ำ ของบริษัท Pool and Fresh  "เนื่องจาก A-SPACE เป็นคอนโดมิเนียมของคนรุ่นใหม่ เราต้องการระบบที่
ทันสมัยที่สุด ที่สามารถให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ A-SPACE สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เช่น บางระบบเมื่อใส่คลอรีนแล้วต้อง
ทิ้งไว้นาน 4- 6 ชั่วโมงถึงจะเล่นได้ มิฉะนั้นจะเป็นอันตราย ต่อผู้ใช้
สระว่ายน้ำ หรือระบบโอโซนซึ่งเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคที่ดี แต่ต้องใช้ร่วมหรือ
Combine กับระบบอื่นอยู่ดี ใช้เพียงเพื่อลดการใช้สารเคมีเท่านั้น และโดย
เฉพาะเป็น Public Swimming pool จะใช้ระบบโอโซนอย่างเดียวจะไม่
ผ่านการควบคุมของข้อบังคับ เพราะไม่มี ตัว Treatment ที่คอยฆ่า
เชื้อโรคขณะน้ำไหลเวียน

อยู่ในสระ ซึ่งถ้าหากมีผู้ป่วยลงเล่นน้ำทำให้เกิดการติดต่อได้ ซึ่งในขณะนี้ ระบบที่นิยมกันมากทั่วโลก คือระบบน้ำเกลือเพราะ
ไม่ต้องใส่คลอรีน สามารถว่ายน้ำได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และผลพลอยได้ที่ได้ตามมาคือ สระว่ายน้ำระบบเกลือจะไม่ทำให้
ระคายเคืองตา หรือผิวซีด เป็นฝ้า หรือผมกรอบแดงด้วย"โครงการที่ผ่านมา

         
   

สถานที่ตั้ง โครงการซอยอ่อนนุช จำนวน 4 สระ
โครงการอโศก-รัชดา จำนวน 2 สระ
โครงการเกษตร-นวมินทร์ จำนวน 2 สระ
ขนาดสระ กว้าง 8 เมตร ยาว 50 เมตร
ระบบบำบัดน้ำ ระบบเกลือธรรมชาติ (เติมเมื่อน้ำออกจากสระ)
ไม่ต้องใช้คลอรีน สามารถว่ายได้ 24 ชม.
ค่าใช้จ่าย เสียเพียงค่าไฟฟ้าและเกลือธรรมชาติเมื่อน้ำออกจากสระ ไม่สูญหาย เมื่อโดน UV ของแสงแดด จนได้ชื่อเป็นระบบที่ประหยัดและง่ายที่สุด
การปรับค่าpH ควบคุมโดยเครื่องวัด (Prop and Sencor) และปรับด้วย Natural Acid โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติพิเศษ ไม่แสบตา
ไม่ทำให้ผมแห้งกรอบ 
ไม่ทำให้ผิวแห้ง หรือเป็นฝ้า
ดูแลรักษาง่ายและประหยัด
น้ำใสตลอดเวลา

 
 
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
Copyright 2011 PoolandFresh. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@poolandfresh.com, poolandfresh@gmail.com