Products >> Salt Chlorinator


.      ระบบน้ำเกลือ (SALT WATER) เป็นระบบที่ดีที่สุด โดยการใช้น้ำเกลือธรรมชาติ
ิ (NaCl = Sodium Chloride) มาผ่านขบวนการ ELECTROLYTIC PROCESS ของเครื่อง SALT CHLORINATOR มาทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยเกิด SODIUM -HYPOCHLORITE และ SODIUM CHLORIDE (NaCl) ซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติดังเดิม       และน้ำเกลือเมื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะไม่สูญหายไปไหน จะเติมก็ต่อเมื่อมีการทำ
BACK WASH คือล้างเครื่องกรอง หรือฝนตกจนน้ำล้นออกจากสระว่ายน้ำ ดังนั้นการเติมเกลือจะเติมประมาณปีละ 2 - 3 ครั้ง และน้ำเกลือจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3% เท่านั้นเอง (ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเรา)

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรมีสระว่ายน้ำมากที่สุดในโลก และเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ SWIMMING POOL จำนวน 90% ใช้ระบบน้ำเกลือ และ 10% เป็นสระว่ายน้ำรุ่นเก่าใช้ระบบคลอรีน ซึ่งรอการเปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบน้ำเกลือ
ระบบน้ำเกลือ นับเป็นระบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวหนังได้ดีอีกด้วย (MILD SALT WATER HAS THERAPEUTIC BENEFITS) แต่อย่างไรก็แล้วแต่ระบบเกลือก็ยังต้องดูแลค่า PH ความเป็นกรด และความเป็นด่างของน้ำในสระ ซึ่งจะมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นเท่านั้น จะไม่มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น จากผลของการใช้น้ำเกลือผ่าน ELECTROLYTIC PROCESS
                   2 NaCl + 2H2O --> NaOCl ( NaCl + H2 + H2O)
                                            (ตัวฆ่าเชื้อโรค)
 

 
   
Salt Water Chlorinater System
EcoSalt
MES13
MES13AMP
EcoSalt
MES13C
MES20C
MES20CAGP
MES26C
Chloromatic Self Cleaning Chlorinator 
MCS16C
MCS24C
MCS36C
MCS40C
Chloromatic Self Cleaning Chlorinator with optional automatic pH (reduction) control,
MO554
MO555
MO551
ESC48
EcoZone The natural combination of salt chlorination and oxidation system for optimum water quality. 
EcoZone II   Chloromatic + OzoMatic
M9027
M9028
EcoZone III   Chloromatic + OzoMatic + pH control (Perismatic Pump)
M9029
M9030
M9031
ChloroMatic   with non-Reversing Cell
MC16C
MC20C
MC30C
Eco-Matic   Semi-Commercial Salt Water System
M4920
M4921
Eco-Matic   Semi-Commercial Salt Water System
M4900
M4901
M4902
Replacement Cell
Replacement Cell ESC16
Replacement Cell ESC 24/36/40
Replacement Cell Eco-matic(Semi com. 50 gm)
Replacement Cell Eco-matic(Semi com.  100 gm)
M0681REP
M0682REP
M0683REP
Replacement Cell COMM1200
Replacement Cell COMM2400
Replacement Cell COMM4000
 
   
 
 
 
เกลือ  

   คลอรีน

ใช้เกลือในการบำบัดน้ำ

  ใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำและต้องเติมทุกวันเพื่อให้มีคลอรีนอยู่ตลอดเวลา

สะดวกและง่ายในการดูแลรักษาเพราะเป็นเกลือธรรมชาติ
ไม่มีผลข้างเคียงต่อคนและสัตว์เลี้ยง

   ในการเก็บและใช้คลอรีนต้องระมัดระวังเมื่อเข้าตาต้องรีบล้างตา
   เราะจะทำให้ระคายเคืองและแสบตา ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก

ประหยัดเนื่องจากไม่สูญหายในการยำบัดและราคาถูกกว่าคลอรีน

   คลอรีนจะสูญหายเมื่อโดนแสงแดด ดังนั้นต้องเติมในเวลากลางคืน

การดูแลสามารถดูแลได้ง่ายด้วยตนเอง

   ต้องปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้พอเหมาะ ต้องควบคุมอยู่ตลอดเวลา

 
 
ระบบเกลือเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ใน Europe,Australia โดยการนำน้ำเกลือที่ความเค็มครึ่งหนึ่งของน้ำตาคน(0.3%)มาผ่าน
ขบวนการ Electrolysis ของเครื่อง Salt Chlorinator มาทำการฆ่า
เชื้อโรคในน้ำ โดยเกิด Sodium Hypochlorite และ NaCl ซึ่งเป็น
เกลือธรรมชาติดังเดิม โดยไม่สูญหายไป เช่น คลอรีน จะเติมเกลือก็
ต่อเมื่อมีการสูญเสียจำนวนของเกลือ อันเนื่องจากการล้าง Filter
หรือการล้นออกของน้ำจากสระจากการที่ฝนตก
     แต่เครื่องจะมี Sencor Head คอยเตือนด้วยไฟ(LED)เมื่อปริมาณเกลือต่ำกว่า 0.3 %
     และเครื่องที่มี pH Control จะมี Prob คอยวัดและปรับค่าความ
เป็นกรด และ ด่างให้อยู่ในช่วง พอเหมาะตลอดเวลา
 
 
   
 
   
Home   |   About Us   |   Services   |    Product   |   Reference   |    Contact Us
 
Copyright 2011 PoolandFresh. All Rights Reserverd.  
Tel : 02-952-2533-4 Fax : 02-952-4150 E-mail : info@poolandfresh.com, poolandfresh@gmail.com